Od początku istnienia gazetki, w stopce redakcyjnej widniał napis: "Gazetkę redaguje i wydaje klasa ... i spółka". Było to związane z faktem, że redakcję IPG tworzyli uczniowie, których wychowawcą był inicjator prasy szkolnej- Pan Profesor Władysław Żebrak. Sytuacja zmieniła się, gdy Wielki Cenzor wychowawstwa w 2016 roku nie otrzymał, a gazetkę trzeba było wydać. Redakcja była zatem zbieraniną uczniów z całej szkoły, pełen przekrój. Postanowiliśmy zatem nadać inną nazwę- międzyklasowej już- redakcji. Jednogłośnie, przez aklamację, ze sporą dawką śmiechu, przyjęliśmy pomysł Pani Profesor Tobiasz na nazwę redakcji: "Uczniowskie Bractwo Ciętej Riposty Z Ograniczoną Odpowiedzialnością". Ta jednogłośność nie była jednak taka jednogłośna za sprawą Profesora Żebraka, który trzy dni chodził naburmuszony, że pomysł nazwy nie był jego. Po trzech dniach mruczenia pod nosem, jęczenia i narzekania dodał do nazwy redakcji słowo "Mocno" i cały szczęśliwy zaakceptował jako swoją nazwę "Uczniowskie Bractwo Ciętej Riposty z MOCNO Ograniczoną Odpowiedzialnością". Niech się Profesor cieszy. Ustaliliśmy także profil naszej gazetki- jesteśmy opiniotwórczą prasą szkolną- a także harmonogram zebrań Bractwa.
ZAWARTOŚĆ


•O gazecie

•Historia "IPG"

•Uczniowskie Bractwo
Ciętej Riposty
Z Mocno
Ograniczoną Odpowiedzialnością

•Numery archiwalne

•Aktualne wydanie

•Prześlij artykuł
poczta elektroniczna