Wydawałoby się, że w dobie Internetu SMS-ów i innych elektronicznych mediów utrzymywanie się przez dłuższy czas tradycyjnej papierowej gazetki szkolnej jest niemożliwe. W wielu szkołach naszego rejonu, a i w naszej również, inicjatywy wydawnicze kończyły się zwykle po wydaniu paru numerów. No, może w tym miejscu należy oddać cześć wydawanej w naszej szkole prawie rok "Makulaturze", całkowicie oddolnej, można by powiedzieć oduczniowskiej inicjatywie. Młodzi redaktorzy pod kierunkiem Łukasza Wiśniowskiego z klasy humanistycznej, potrafili swoimi spostrzeżeniami wywołać sporo zamieszania. Zupełnie inaczej jest z wydawanym od 1999 roku "Ilustrowanym Przeglądem Gastronomicznym". Ta nieco przewrotna nazwa nawiązuje do tradycyjnej nazwy naszej szkoły, może więc być platformą dla uczniów wszystkich typów szkół w naszym Zespole.
Inicjatywa wydawania pisma wyszła od ówczesnej klasy 2i i jej wychowawcy mgr Władysława Żebraka. Redaktorem naczelnym, animatorem grupy redakcyjnej i podporą Gazetki został Piotr Kotarba. W redakcji zaś zasiadali: Paweł Kotarba, Dorota Ptak, Anna Smoleń, Kinga Wolińska, Monika Jodłowska, Urszula Krzysztoń, Agnieszka Pawłowska, Agnieszka Banach, Beata Wieczorek, Magda Polakiewicz, Agata Majerska i inni. Opiekun redakcji- mgr Władysław Żebrak- przyjął w swojej wrodzonej modestii nadany przez uczniów oficjalny tytuł "Wielkiego Cenzora". Od samego początku wydawanie gazetki wspomaga firma "TSK Studio Komputerowe", zapewniając papier oraz wysokiej jakości druk (za co z całego serca dziękujemy).
Po odejściu ze szkoły "starej redakcji" wydawanie i redagowanie gazetki przejęła klasa 1e. Redaktorem naczelnym została Anna Bober, jej zastępcą Natalia Hajduga, a do gazetki często pisywali: Paulina Cieślak, Anna Graca, Ewelina Wójcik, Justyna Jajeśnica, Zuzanna Jawor, Maria Groń, Tomek Słaby, Przemek Widlak i inni.
Gazetka zajmuje się opisywaniem szeroko pojętej problematyki szkolnej, nie wahając się przedstawiać rzeczy trudnych, czasem wręcz wstydliwych. Kilka artykułów wywołało szeroki rezonans. Nakład gazetki jest niewielki około 20- 25 egzemplarzy i, mimo stosunkowo wysokiego poziomu, nie znajduje więcej nabywców(?). W ostatnich czasach wersja elektroniczna gazety dostępna jest również na stronie internetowej naszej szkoły. Wszystkie wydane egzemplarze przechowywane są w bibliotece szkolnej i udostępniane dla czytelników.
W roku szkolnym 2005/2006, redagowanie gazety nie było związane z konkretną klasą, chociaż najwięcej zainteresowanych było w klasie 2c. Jest to, o tyle interesujące, że była to klasa "matematyczna". Z klasy tej w redakcji zasiadali: Karolina Ziółko, Joanna Bałuszyńska, Dagmara Sawicka, Agnieszka Turska, Dorota Maślanka, Kinga Więcławek i Mateusz Pawlikowski. Pracę Wielkiego Cenzora zaczęła wspomagać polonistka mgr Magdalena Bułat, która objęła stanowisko "Naczelnego Ortografa". Dodatkowo, w uznaniu zasług, postanowiono w stopce redakcyjnej umieszczać Piotra Kotarbę jako Honorowego Redaktora Naczelnego.
W następnym roku szkolnym 2006/2007 ciężar prac związanych z wydawaniem Gazety spoczywał głównie na uczniach klasy 2b LO, z której artykuły Justyny Popardy były szeroko komentowane i doczekały się polemiki z czytelnikami spoza naszej szkoły. Na wyróżnienie zasługują również Justyna Witowska, Sabina Tokarz, Weronika Czyż i Anna Maślanka.
Tak to już bywa, że po trzech latach, następuje naturalna wymiana kadr. I tak kolejny zespół redakcyjny to: Joanna Kolasa (Kolaska), Ewa Zapiór (Ewa-linka) wzajemnie uzupełniające się jako redaktorki naczelne oraz Jakub Bodziony, Natalia Klag, Agnieszka Sierotowicz, Justyna Migacz, Agnieszka Ziółkowska, Kamila Tymbarska i Iza Frączek.
W latach 2010/2012 Redaktorką naczelną była Dominika Kulig, a wspomagała ją Justyna Luty, Elżbieta Duda, Kinga Skalska, Kasia Turek, Joanna Mrozek i Joanna Jamińska.
W związku z objęciem wychowawstwa przez opiekuna gazety, całość prac redakcyjnych przeszła na barki klasy 1g Technikum. Do stanowiska naczelnej przymierzała się Anna Pasiut. W przygotowaniu był 42 numer, w dużej mierze poświęcony obchodom 60- lecia istnienia naszej szkoły. Redaktorami byli: Klaudia Kocemba, Emilia Sowa, Dominika Kapłon, Gracjana Sromek. Ciężar gatunkowy przeniósł się bardziej do tematyki zawodowej. Dziennikarze drążyli tematy związane z warsztatami szkolnymi i praktykami zawodowymi. Trochę też spadła częstotliwość ukazywania się gazetki, taki kryzys czterdziestolatka, tzn. czterdziestych numerów gazetki. Wydaje się jednak, że kryzys został zażegnany.
Dzięki tym wszystkim ludziom, naszym poprzednikom, mogliśmy w 2017 roku obchodzić piękny jubileusz złotego numeru i osiemnastej rocznicy powstania "Ilustrowanego Przeglądu Gastronomicznego". Od czterech lat redaktorką naczelną jest Aleksandra Turska z klasy 4 i, niezwykle odpowiedzialna, pracowita i terminowa. Obdarzona wszechstronnym talentem: pisze artykuły, recenzje książek, przepisy kulinarne i scenariusze teatralne. W ostatnim roku szkolnym 2016/2017 ukazały się cztery wydania, czyli powrót do świetlanych czasów. Karykatury rysuje Dominika Antkowicz, a stale współpracują: Dorota Jawor, Beata Sajdak, Dominika Tobiasz, Agnieszka Serkowska, Lidia Zaryczny, Jakub Siedlarz, Zuzanna Tokarczyk. Do ożywienia gazetki przyczyniła się też walnie Pani Profesorka Anna Tobiasz. Pani katechetka jest naszą absolwentką. Jak wspomina, coś słyszała o gazetce w czasach szkolnych, ale jej nie czytała. Teraz jednak bardzo się zaangażowała. Zaproponowała cotygodniowe spotkania redakcji, przypisuje zadania, sprawdza ich realizację. Spokojnie nadaliśmy Jej tytuł "Nadzwyczajnego Koordynatora".

Zapraszamy do czytania!


ZAWARTOŚĆ


•O gazecie

•Historia "IPG"

•Uczniowskie Bractwo
Ciętej Riposty
Z Mocno
Ograniczoną Odpowiedzialnością

•Numery archiwalne

•Aktualne wydanie

•Prześlij artykuł
poczta elektroniczna